SAL7361, Act: R°16.3 (36 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°16.3  
Act
Date: 1467-07-16

Transcription

2019-07-03 by myriam bols
Item den vors(creven) brief is den vors(creven) woute(re)n bekint te dier meyningen/
en(de) tot dien eynde dat hij hem dair mede behulpen sal moge(n)/
om costeloes ontslagen en(de) gelooft te zijne van allen alsulken/
toeseggen en(de) gelooften als hij clause den kersmake(re) voir scepen(en)/
van loven(en) gedaen heeft van en(de) ten ocsuyne van zeke(re)n lande(n)/
den selven clause toebehoe(re)nde inde loe gelegen die de vors(creven) wout(er)/
in jairscharen en(de) pechtingen tegen den vors(creven) clause genomen/
heeft met scep(enen) brieve(n) vand(er) daet xiiii[c] [vacat]/
die de vors(creven) gelovers te bynnen zijn en(de) dair af de jairscharen/
uutgaen van merte naestcomen(de) over een jair en(de) die de/
selve gelovers vanden vors(creven) woute(re)n over hebben om inde stat/
vanden selven woute(re)n te stane Ende de pechtinge den vor(screven)/
clause volcomentlic voldaen zijnde en(de) de vors(creven) wouter dair/
af gelooft salme(n) den vors(creven) schout brief te nyeute doen eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer