SAL7361, Act: R°167.2-V°167.1 (348 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°167.2-V°167.1  
Act
Date: 1468-03-19

Transcription

2019-08-15 by myriam bols
Item daer in rechte quamen voer meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en)/
jan vander hulst als geleid met scepen(en) brieve(n) van loeven(en) totte(n)/
goede(n) peters ty(m)merma(n)s ende katlijne(n) vanden wolputte zijns/
wijfs ter eender zijden ende henric wouters behuwede sone/
des vors(creven) pet(er)s ty(m)merma(n)s in dande(re) Ende daer de vors(creven) geleidde/
zijn beleid gelesen zijnde versocht gehoude(n) te wordde(n) inde/
erfgoede h(ier) onder gecleert oft datmen hem opleyde en(de) betaelde/
oft cuelde van tgene daer hij voe(r) den vors(creven) pete(re)n ty(m)merma(n)s/
te laste stonde met e(n)nige(n) sijne(n) mede gesellen en(de) des hij dorste
//
houde(n) ende v(er)clae(re)n met sijnd(er) eedt Soe opponeerde hem hier/
tegen de vors(creven) henric wouters en(de) boot te bewijsen dat hij inde/
vors(creven) goede gegoidt en(de) gegicht was ende seyde voirt waer/
peter ty(m)merma(n)s hem oft sijne(n) mede geselle(n) yet sculdich/
soe stonde hij daer voer ooge(n) inde banc en(de) sij mochte(n) hem/
aenspreken en(de) al mochte(n) zij e(n)nich gebrec aende(n) vors(creven) pet(ere)n/
ty(m)merma(n)s allige(re)n ende dat zij sijne(n) live niet volge(n) en souden/
zij mochte(n) soe en soude(n) zij nochta(n) bewijsen de schout ende/
tgebrec dat zij aende(n) vors(creven) pete(re)n hebben mochte(n) en(de) dat dat/
zijn schout ware ende wes sij d(aer) af geh gegoude(n) hadde(n) en(de)/
dat hijse dair af gelooft hadde te ontheffen Vand(en) welke(n)/
die vors(creven) geleidde sustineerde de (con)trarie en(de) seyde al mocht/
de vors(creven) henric wout(er)s gegoidt sijn inde goede voe(r)ger(uert) soe/
wa(r)e dat gesciet nae sijne(n) beleide en(de) en conde hem gheen/
ontstade gedoen oec meynde hij dat sij sijn gebrec niet voird(er)/
bewijsen en soude derven dan met sijnder eedt houde(n) op/
sijn scepen(en) brieve(n) voe(r) genoemt Hier op wart gewijst bijde(n)/
he(re)n scepen(en) van loven(en) ter maniss(en) smeyers dat sij beg(er)den/
de gebreke des vors(creven) jans vander hulst gecleert te hebben/
ende d(aer)entinden recht cor(am) eisdem
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer