SAL7361, Act: R°17.3 (43 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°17.3  
Act
Date: 1467-07-18

Transcription

2019-07-04 by myriam bols
Item vanden gescillen die e(n)nichsins hangen mogen [oft staen] tusschen ghisbrechte/
lobbe in deen zijde janne arnde en(de) willem(me) lobbe gebruede(re)n des/
vors(creven) ghisbrechts zone arnts wilen lobbe roelofve lambart voir/
hem en(de) jouffruwe johanne lobs zijn wijf zuster der vors(creven) gebruede(re)n/
en(de) voir woute(re)n petermans en(de) jouffr(uwe) lijsbetten lobs zijn wijf oic/
zuster der vors(creven) gebruede(re)n en(de) zuster die welc man en(de) wijf lest/
vorg(enoemd) de vors(creven) jan en(de) willem gebruede(re)n ongesundert gelooft hebbe(n)/
tot des na geruert wort te vervane in dande(re) Om der goeden/
wille die de vors(creven) ghijsbrecht bij testamente van ghisbrechte/
wilen zijne(n) oem te hemweert voir uut meynde te hebben en(de)/
te trecken vanden welcken de vors(creven) ande(re) p(ar)tie hielt de cont(ra)rie/
Hebben hen de selve p(ar)tien gesubmitteert verbonden en(de)/
gesubmitteert inde eendrechtige uutsprake vanden eerbae(re)n/
en(de) notablen meeste(re)n janne van grousselt en(de) robberde delacu/
doctoirs in beyden rechten gerarde van baussele en(de) hillegerde/
van holsbeke secretarise der stat van loven(en) in sulker vueghen/
dat de vors(creven) p(ar)tien in weder zijde den vors(creven) yffene(re)n en(de) appointeerd(er)s/
in gescrifte overgheven zullen en(de) in handen bringen sal tgheen/
dair mede zij hen in deser zaken zullen willen behulpen ende/
de selve appointeerders informacie gehadt van al tghene des/
te deser materien voir deen oft dande(re) p(ar)tie zal moge(n) dienen/
zullen hue(r) eendrechtige uutsprake opt voirs(creven) gescille ende/
des dair aen cleven mach doen bynnen xiiii nachten naestc(omende)/
Promitten(res) ratu(m) En(de) oft e(n)nige segg(er) gebrake indie stat sulle(n) p(ar)tien/
met eendrachte eene(n) ande(re)n geliken p(er)soen mogen neme(n) roel(ants) ouder(ogghe)/
julii xviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer