SAL7361, Act: R°177.3 (370 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°177.3  
Act
Date: 1468-03-26

Transcription

2019-08-19 by myriam bols
It(em) desen brief heeft de vors(creven) vrancke der vors(creven) zijnder suster bekint om/
des wille dat zij gelijc voe(r) hem mechtichte(n) heeft [sal] met hue(re)n vader/
tvors(creven) coren te v(er)coepen en(de) te goeden en(de) de vors(creven) vrancke sal dair met/
bedwongen wordden zijnder vors(creven) sust(er) na svaders doot te goede(n) en(de) te/
vestigen in vier mudden corens erfs pachts vallen(de) jairlix op alle/
sijn goede hem alsdan bliven(de) en(de) niet voird(er) Et t(antu)m cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer