SAL7361, Act: R°189.2 (397 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°189.2  
Act
Date: 1468-06-25

Transcription

2019-08-28 by myriam bols
It(em) gheerd vand(er) haghen sone wijle(n) gheerts woenen(de) inde/
p(ro)chie van bueding(en) in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint dat/
hij genome(n) heeft van m(ijn) he(re) vors(creven) de thiende des vors(creven)/
goidshuys beyde de coren ende de broecthiende soe [v(er)re] tvors(creven)/
goidsh(uys) die heeft inder p(ro)chien van buedinge(n) Te houden en(de)/
te hebben van s(in)[t] jansmisse bap(tis)[te(n)] lestled(en) eene(n) t(er)mijn van drie/
ja(r)en lanc v(er)volgen(de) elx jairs d(air)enbynne(n) om en(de) voe(r) achtentwintich/
mudde(n) corens en(de) achtentwintich mudd(en) gherste(n) [mate(n) van leeuwe] alsulcx grains/
als vand(er) selver thiende(n) jairlix come(n) sal te betalen alle ja(r)e/
te paesschen en(de) te diest te leve(ren) den vors(creven) he(re) en(de) sijne(n) p(ro)cur(eur)/
aut alt(er)i den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] d(air) af dierste payme(n)t/
valle(n) sal te paessche(n) naestcomen(de) It(em) sele(n) sal de voirs(creven) gh(eerd)/
d(air) toe jaerl(ijcx) leve(re)n en(de) betale(n) te paessce(n) de(n) p(er)soen va(n)/
buedinge(n) iiii m(ud)[de] rocx en(de) iiii m(ud)[de] gh(er)ste(n) d(er) mate(n) voirs(creven)/
en(de) m(ijn) vr(ouwe) va(n) rothe(m) insg(elijx) ii m(ud)[de] gh(er)ste(n) mate(n) va(n) diest/
sond(er) afslach va(n) des vors(creven) steet eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer