SAL7361, Act: R°191.1 (400 of 501)
Search Act
previous | next
Act R°191.1  
Act
Date: 1468-04-07

Transcription

2019-08-31 by myriam bols
It(em) lodewijck roelants nu ter tijt scepen(e) te loven(en) v(er)vangen(de) tot des/
nae bescr(even) is jouffr(ouwe) marien roelofs zijn wijf huerd(er) beyder kinde(re)/
ende familie in deen zijde ende goirdt zedele(re) oic v(er)vangen(de) tot/
des nae bescr(even) es jouffr(ouwe) katlijne(n) zijn wijf wed(uwe) willems wile(n)/
vand(en) veken(en) in dande(re) sijn bij raide ende toedoene va(n) hue(ren)/
vrienden soe v(er)re onderwijst geweest dat zij hen in wed(er)zijde van/
alle stote(n) ende gescillen die e(n)nichssins tot dese(n) dage toe [tusschen hen] zijn/
geweest oft wese(n) moegen hebben gesubmitteert ende v(er)bonden inde/
eendrechtige uuytsprake lodewijckx py(n)nocx hee(re) te velpe(n) meyers/
te loven(en) ende hee(re)n gielijs vrancx dekens d(er) kerke(n) van sinte/
pet(er)s te loven(en) Gelovende in wed(er)zijde vast ende geste(n)tich te houd(en)/
ende volcomelijck tacht(er)volghen des bijden selve(n) he(re)n opde selve/
gescille(n) eendrachtichlijck uuytgesproke(n) sal worde(n) bynne(n) derde(n)/
dage naistcomen(de) p(ro)mitt(entes) rat(um) cor(am) col(en) oud(erogghe) ap(ri)lis vii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer