SAL7361, Act: R°195.2 (406 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°195.2  
Act
Date: 1468-04-09

Transcription

2019-09-01 by myriam bols
It(em) h(er) herman inde schale prieste(r) woenen(de) te mechelen die als p(ro)cur(eur)/
willems de lepelmake(re) alhier int recht steet voir meye(r) en(de) scep(enen) va(n)/
loeven(en) jege(n) macht(ilden) vand(er) moelen renu(n)c(ians) heeft gelooft alh(ier) te rechte/
uut te blive(n) alse vand(en) eyssche d(er) voirs(creven) machtilden beloepen(de) xx r(ijnse) g(ulden)/
eens In(de) e(st) fid(eiussor) joh(annes) bernere hospes in vulpe et p(rim)[(us)] cor(am) o(mn)ib(us) scabinis/
de(m)pt(is) lye(mingh)[en] roelants ap(ri)lis nona
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer