SAL7361, Act: R°198.6-V°198.1 (413 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°198.6-V°198.1  
Act
Date: 1468-04-14

Transcription

2019-09-26 by myriam bols
It(em) de voirs(creven) willem zwaus heeft volcomelijc quijtgescouwe(n) clase/
witteman sone wilen jacops en(de) zijne(n) borge(n) va(n) allen alsulken/
geloften spruytende uuter zoene(n) henr(ix) wilen zwaus voirs(creven) alse/
de selve claes en(de) zijn borghe(n) hem tandere(n) tide(n) voirs scepen(en) te
//
willebringen gedaen hebben uutgesceyden vande(n) gebreke dat zijn/
mach in tcruce te setten En(de) heeft gelooft de selve p(er)sone noch/
hue(r) goede d(air) af ne(m)m(er)meer aensprake te doene te vexe(re)n noch/
te moeyen bij hem selve(n) noch bij nyeman(de) and(er)s in gheene(n) rechte/
gheestelijc noch weerlijc mair va(n) des(er) q(ui)t(ancie) goet gerecht warant/
te zijn en(de) te blive(n) jeg(en) eene(n) yeg(eliken) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer