SAL7361, Act: R°2.3 (5 of 504)
Search Act
previous | next
Act R°2.3  
Act
Date: 1467-07-01

Transcription

2019-06-25 by myriam bols
It(em) want de vors(creven) schout spruyten(de) compt als voe(r) uut(er) hue(ri)ngen/
vand(en) vors(creven) beemden die jairlix gelden den t(er)mijn van xii jae(re)n lanc/
due(re)nde elx jairs thien salute(n) te xxv st(uvers) tstuc te(n) vors(creven) t(er)mijne(n) te/
betalen Soe es voirweerde en(de) der vors(creven) geluften niet tege oft/
e(n)nig(er) hueringen bijden vors(creven) huerlingen ge d(air) af gesciet niet tegenstaen(de)/
[besproke(n)] evenv(er)re de vors(creven) jouffr(ouwe) van des vors(creven) es van t(er)mijne te t(er)mijne/
niet wael betaelt en wordde en(de) volcomelijc te vrede(n) gestelt dat zij/
dan op dat hue(r) gelieft altijt hue(r) hande wed(er) aen hue(r) vors(creven) beemde/
slaen sal moige(n) en(de) die te huerw(er)t weder aenveerde(n) en(de) de vors(creven) huer/
linge soude(n) alsdan hue(r) hande d(air) af geheelic mote(n) doen zonder/
wed(er)seggen cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-21 by Jos Jonckheer