SAL7361, Act: R°2.4-V°2.1 (6 of 504)
Search Act
previous | next
Act R°2.4-V°2.1  
Act
Date: 1467-06-30

Transcription

2019-06-26 by myriam bols
It(em) gielijs de huy die op heden in hachten es te matheeus colx ten v(er)sueke/
van willem(me) van lele als p(ro)cur(eur) jacops vanden poels jouffr(ouwe) marien gielijs/
zijnre werdynne(n) ende jans de hont heeft gelooft dat hij der voirs(creven) jouffr(ouwe)/
den voirs(creven) willem(me) aut alt(er)i bynne(n) eend(er) maent naestcomen(de) v(er)nuege(n) ende
//
betalen oft te vreden stellen sal voir allet ghene d(air) voe(r) hij alsnu gehacht/
ende gehouden es oft bynne(n) den selven tide wed(er)o(m)me alhier comen in/
alle der vuegen hij dair alsnu es ende van dair niet scheiden voir/
d(er)re tijt toe dat hij hen v(er)nuecht sal hebben met allen costen en(de) laste(n)/
d(air) op geloepe(n) Inde su(n)t fideiussores egidius de huy fili(us) l(egi)tim(us) dicti/
egidii et egidius similit(er) filius sed n(atur)alis dicti egidii et q(uo)lib(et) sub/
bandone q(ui)nq(ue) rijd(ers) aur(eorum) mo(nete) ducis braban(tiae) et p(rim)[us] lyemi(n)ge(n)/
m(ar)cels junii ultima
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-21 by Jos Jonckheer