SAL7361, Act: R°201.1 (416 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°201.1  
Act
Date: 1468-04-23

Transcription

2019-11-20 by myriam bols
Vander questien en(de) gescille uutstaende tussce(n) he(re)n jacoppe uuten/
lye(mingh)[en] ridde(r) he(re) te wange in deen zijde en(de) gorde vander eyken sone/
wilen meesterjans in dande(re) den welken de voirs(creven) h(er) jacop heeft/
doen hachten en(de) inder vroenten setten te loeven(e) om deswille dat/
hij op zijn eerde en(de) warande te wange hem gepijnt soude hebbe(n)/
sacke oft garene te leggen om conijne te vangen des hem de/
voirs(creven) gort ontkint Hopende nochtan niet te min de voirs(creven) h(er) jacop/
dat wel met levender waerheyt te thoenen en(de) bij te bringen Es/
soe v(er)re bij tussce(n)spreke(n) van goede(n) ma(n)ne h(ier) in gesproken dat de/
voirs(creven) gord gelooft heeft tond(er)houde(n) tgene dat tgetuychnisse gehoirt/
bij arnold(en) kyp en(de) janne m(ar)cels binne(n) xiiii dage(n) naestcomen(de) geseecht/
ende uutgesproken sal werden en(de) oft zij d(air) af gheen uutsprake/
gedoen en conden Soe heeft gelooft de voirs(creven) gord binne(n) acht/
dagen d(air) na te wange ind(er) hachte(n) te come(n) en(de) ne(m)m(er)meer d(air) uut/
te sceyden hij en sal metten voirs(creven) h(er) jacoppe ov(er)come(n) zijn mett(er) mi(n)ne(n)/
oft metten rechte op i pene van te v(er)boire(n) aende(n) voirs(creven) h(er) jacoppe/
van vijftich r(ins) gul(den) In(de) e(st) fid(eiussor) m(a)g(iste)r petrus de thielt et p(rim)[us] mair/
als hij te wange ind(er) hachten zijn sal soe sal meest(er) pet(er) dair af/
los en(de) quite wesen en(de) de vors(creven) her jacop sal de(n) voirs(creven) gord/
ter stont [als dan] doen gescien zijnre banc rechte aldair en(de) buten dien/
rechte niet te handelen P(ro)mitt(ens) ratu(m) col(en) m(ar)cels ap(ri)lis xxiii
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer