SAL7361, Act: R°201.2 (417 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°201.2  
Act
Date: 1468-04-27

Transcription

2019-09-01 by myriam bols
Uut dien dat willem vanden dorpe op heden acht(er)volgen(de) d(er) t(erm)i(n)acie(n)/
vand(er) stad ond(er) ons staende m(ar)cii p(en)ult(ima) lestleden niet voldaen en heeft/
die selve t(er)minacie noch die [zeke(ri)nge] gereform(eer)t op hede(n) ov(er)gegeven jonch(er) willem(me)/
van merode bij dien dat hij meynde midts redene(n) bij hem geallig(eer)t/
dat zijn vorste ov(er)gegeve(n) rekeni(n)ge genoech ware Soe is op hede(n)/
bij der stad rade gecleert en(de) get(er)min(eer)t p(ar)tie(n) in wed(er)zijde gehoirt/
dat tvorste ov(er)geven des voirs(creven) willems niet genoech en is ende/
dat hij zijn rekeni(n)ge sculdich is den voirs(creven) jonch(e)r(e)n willem(me) ov(er)tegeve(n)/
gereform(eer)t na uutwijsen der voirs(creven) t(er)minacien en(de) dair toe heeft hij/
dach genomen van heden in xiiii nachte(n) naestcomen(de) te mistide Actu(m)/
in pleno (con)silio ap(ri)lis xxvii vide(licet) ip(s)o die m(er)curii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer