SAL7361, Act: R°202.1 (421 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°202.1  
Act
Date: 1468-04-16

Transcription

2019-09-01 by myriam bols
Vander questien die quam voe(r) den raide van der stad/
tusschen jouffrouwen katlijnen horekens die wijf es jans/
vanden hove werdynne inden weldeman in deen zijde/
ende gheerde peters smet der stat gesworen dyenere/
in dande(re) om dat de voirs(creven) jouffrouwe katlijne begheerde/
ende versocht dat de voirs(creven) gheerd tegen sint jansmisse/
naestcomen(de) ruymen en(de) ledeghen soude huer huys mett(er)/
toebehoirte(n) daer hij nu inne woent geleghen inde steenstrate/
tegen thuys wout(er)s wilen van nethen(en) dat hij tot de(n) vors(creven)/
daighe in hue(ri)nghen heeft gehouden want zijt anderen/
tegen dien tijt hadde verhuert Daer af de vors(creven) gheerd/
meynde de contrarie ende hoopte te bewijsen(e) beyde met/
eenen cyrograve dat peter beyart gemaict hadde ende/
oic met levender waerh(eit) die daer af wisten te spreken/
dat sijnen tijt noch lang(er) wa(r)e en(de) dat hij noch hue(ri)nge/
daer aen hadde Wart get(er)mineert bijden raide vand(er)/
stat dat der voirs(creven) jouffrouwen huer huys tsint/
jansmisse naestcomende volghen soude ende dat de/
voirscr(even) gheerdt die handt daer af soude lichten/
ende hadde hij van e(n)nig(er) hue(ri)nghen aentespreken dat/
hij dat dade met rechte In pleno (con)silio ap(ri)lis/
xvi[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer