SAL7361, Act: R°207.2 (436 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°207.2  
Act
Date: 1468-05-07

Transcription

2019-09-01 by myriam bols
It(em) joes van berthem sone hubrechts van berthe(m) cousmakers de selve/
hubrecht de vader en [vacat] sijn werdynne hebben gelooft indivisim/
augustine van colen vijf sesthien rinsch gul(den) te xx st(uvers) tstuc myn sesse/
stuvers Te wete(n) de vijf rinsch g(ulden) en(de) xii [xiiii] st(uvers) d(air) af ts(in)t jansmisse naest/
comen(de) de vijf r(insch) g(ulden) en(de) xii st(uvers) d(air) af te bamisse d(air) na volgen(de) en(de)/
te kersmisse dair na de leste vive r(insch) g(ulden) te betalen quol(ibet) ass(ecutu)[m] Et/
p(ri)mus cor(am) hoeve(n) burg(imagistr)[o] maii vii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer