SAL7361, Act: R°212.2-V°212.1 (447 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°212.2-V°212.1  
Act
Date: 1468-05-09

Transcription

2019-09-02 by myriam bols
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft horen lesen burg(er)meeste(re)n/
scepen(en) en(de) raide d(er) stat van loven(en) saluyt doen cont en(de) te weten(e)/
dat op den dach datum van desen voir ons comen is henric boelart/
en(de) heeft geconstitueert volcomen macht procuracie en(de) auctoriteit/
gegeven arnoldum kyp gerard(um) van baussele secret(aris) d(er) stat van loven(en)/
brued(er) wouter van wersbeke hoofmeester des van meeghdendale/
bij oplynte(r) arnold(um) vand(er) straten [gord pas henricx sone] en(de) henricke vander hoeven oft/
den eenen van hen bringer des brieff Alle en(de) yegewelke saken/
questien en(de) gescillen als de vors(creven) henric uutstaen(de) heeft oft hebben/
mach voir m(ijns) gened(ichs) he(re)n raide oft els wair dat dat sijn mach/
oft geboren soude mogen alle des vors(creven) henricx jairguld(en) sculden/
opcomi(n)gen en(de) vervallen goeden beruerlic en(de) omberuerlic chijsen/
renten erfpachten die de vors(creven) henric heeft oft hem namaels/
vallen en(de) toecomen zullen inden lande van brabant oft eld(er) hij/
die uutstaen(de) heeft oft namaels hebben mochte in e(n)nig(er) manie(re)n/
Te verwae(re)n te manen teysschen opteboren en(de) tontfangen teghen/
oft aen wat p(er)sonen dat dat zijn mochte dair voir te panden/
te dagen te beleiden rastemente te doen leggen en(de) met rechte/
texeque(re)n te vervolghen te bedingen en(de) te vorde(re)n alle scepen(en)/
brieve met rechte te vo(n)nisse(n) en(de) vorderinge d(air) af te nemen/
en(de) te doen na costume en(de) gewoente vanden plaetsen dair
//
dat behoe(re)n sal En(de) ofs noet geborde (et)c(etera) En(de) vortaen generalic/
en(de) specialic p(ro)mitten(s) rat(um) tenere et firm(a)re Salvo iusto/
calculo maii ix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer