SAL7361, Act: R°219.1 (466 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°219.1  
Act
Date: 1468-05-28

Transcription

2019-09-04 by myriam bols
It(em) tvo(n)nisse vanden gedinghe dat voer meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) geweest es/
tusschen everarde de pape sone joes de pape aenlegge(r) in deen zijde en(de) ja(n)ne/
blanckart verweerde(r) in dande(re) daer die vors(creven) everart den voirs(creven) ja(n)ne/
aensprac seggen(de) dat in eene(n) tractaete voer scepen(en) van loeven(en) tussce(n) hen/
gemaict iiii[ta] nove(m)bris lestled(en) daer inne int ynde v(er)cleert steet soe wat/
gevallen es nae die doot van jouffr(ouwe) magriete(n) des voirs(creven) jans moeder/
en(de) oudermoed(er) van des voirs(creven) everarts wive tot dat die deilinge tusscen/
hen vand(er) selver jouffr(ouwe) magriete(n) goede gedaen en(de) gecoesen es aen tchijs/
coren en(de) besittinghe van huysen datme(n) dat half en(de) half deylen soude Uut/
dien en(de) om dat de vors(creven) jan blanckart vand(er) tijt en(de) nae der aflivich(eit) sijnd(er)/
moeder dwelc was omtri(n)t den oeghst daer nae volgen(de) oft daer omtri(n)t/
inden wyerinck tot sint jansmisse daer nae volgen(de) oft dair omtrint int/
huys inden wyerinc wijlen sijnder moeder toebehoiren(de) was bliven sitten(de)/
en(de) tselve bewoenen(de) Soe meynde de vors(creven) everart dat hem de voirs(creven) jan/
zijn deel der vors(creven) hue(re)n des vors(creven) huys nae advena(n)t vand(en) vors(creven) tide/
opleggen en(de) betalen zoude en(de) des getroeste hij hem totten vo(n)nisse alige(re)nde/
diverse reden(en) daer toe bijden welken hij hoopte der aensprak(en) ongehoude(n)/
te wesen ende bij den welk(en) sunderlinghe hij meynde dat de vors(creven) gelufte/
op hen niet en sloeghe Wert gewijst ten uut(er)sten bijden he(re)n scepen(en)/
van loeven(en) ter maniss(en) smeyers dat de vors(creven) jan blanckart onge/
houden sijn soude van sulker aenspraken als die vors(creven) everart te/
hemw(er)t gedaen hadde p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scab(in)is dempto lye(mingh)[en] maii xxviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Jos Jonckheer