SAL7361, Act: R°224.5 (472 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°224.5  
Act
Date: 1468-06-06

Transcription

2019-09-04 by myriam bols
It(em) arnt vander dijlen heeft met rechte beleid janne claes dien hij bevant/
staen(de) opder straten sonder rusten oft leenen o met stocke op stocken oft staven/
van alsulker quetsue(re)n als jan de mu(n)te(re) die jonghe woenen(de) te hondshem/
gegeve(n) heeft den vors(creven) janne claes p(rese)ntib(us) roesmeer forestar(io) roelants/
colonia scabinis junii vi[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Jos Jonckheer