SAL7361, Act: R°225.2 (476 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°225.2  
Act
Date: 1468-06-09

Transcription

2019-09-04 by myriam bols
Met vorweerden dat de vors(creven) gehuysschen die voirs(creven) schout comen(de) van eene(n)/
peerde sullen moigen betalen niet weder staen(de) des vors(creven) steet met eenen/
der vors(creven) rinsch guld(en) te gheven alle maenden tot der lest(er) maent en(de)/
dan betalen den voirs(creven) halve(n) rinsche gul(den) soe langhe de vors(creven) schout/
betaelt sal wesen maer oft zij deen maent en(de) dander liete(n) overgae(n)/
sond(er) den voirs(creven) guld(en) te betalen soe saelt al gevallen sijn en(de) te/
dien eynde en(de) talsulker meyni(n)gen sal hem de vors(creven) wout(er) vand(er) mole(n)/
metten vors(creven) brieve mogen behulpen maer niet anders cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Jos Jonckheer