SAL7361, Act: R°226.3 (479 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°226.3  
Act
Date: 1468-06-02

Transcription

2019-09-04 by myriam bols
It(em) de voirs(creven) jouffr(ouwe) agneese absoloens wettige dochter joes/
wilen absoloens p(ri)us ema(ncipa)[ta] in jegewoirdich(eit) der scepen(en) va(n)/
loeven(en) gestaen heeft gelooft den eerwerdige(n) hee(re)n abt en(de) (con)ve(n)t/
des voirs(creven) goidshuys van p(er)cke t(er) manissen van hen aut be/
hoirlijc te goeden en(de) te vestigen in allet recht actie en(de)/
aensprake die de selve jouffr(ouwe) agneese heeft oft e(n)nichssins/
hebben mach inde woeninge mette(n) huysen hove(n) en(de) alle(n) de(n)/
toebehoirten neve(n) den voirs(creven) hoff gelegen dair inne de voirs(creven)/
he(re)n tot des voirs(creven) goidshuys behoeff bij h(er) mych(iele) absoloens/
ridde(r) gelijc voe(r) gescr(even) steet dec(embris) xix lestlede(n) gegoet ende/
geerft ware(n) en(de) hant en(de) mont d(air) toe te leene(n) soe v(er)re dat/
hue(r) aengaen mach cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Jos Jonckheer