SAL7361, Act: R°233.2 (494 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°233.2  
Act
Date: 1468-06-21

Transcription

2019-09-11 by myriam bols
Item maroye weduwe jans wilen mazalayne heeft hair/
opden dach van heden te rechte gep(rese)nteert tegen collijne/
mazalayne hue(re)n zwager die hadde doen rasteren ond(er)/
den meye(r) van bouler een half mudde corens en(de)/
iii vier pet(er)s die de clerc van bouler onder hadde/
en(de) die hij vort onder de wet hadde gesedt aldair Dair/
de selve hair zwager niet en compareerde p(rese)ntib(us)/
scabinis in scampno junii xxi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Jos Jonckheer