SAL7361, Act: R°28.2 (59 of 503)
Search Act
previous | next
Act R°28.2  
Act
Date: 1467-08-05

Transcription

2019-07-24 by myriam bols
It(em) wout(er) va(n) wy(n)ge sone des vors(creven) lambrights p(ri)[(us)] ema(n)cip(atus) henr(ic) va(n)/
redinge(n) des vors(creven) wout(er)s swag(er) en(de) anthonijs va(n) redinge(n) sone/
des vors(creven) henr(ix) p(ri)[(us)] ema(n)c(ipatus) in p(rese)nc(ia) hebben gekint en(de) gelijt met wille/
en(de) t(er) beg(eer)te(n) des voirs(creven) lambrechts [en(de) sijns wijfs] dat de(n) voirs(creven) drie p(er)sone(n) sculd(ich)/
is de gelufte(n) [va(n) lossinge(n)] voirs(creven) te volschie(n) en(de) dat zij daer toe v(er)socht in v(erc)oepinge(n)/
vand(en) goede(n) en(de) and(er)s hant en(de) mo(n)t d(aer) toe [altijt] sulle(n) leene(n) tot alle(n) plaetsen/
daert soude moege(n) behoeve(n) Ende oft gebuerde dat de voirs(creven) lossinge/
niet en geschiede bid(en) vors(creven) huerd(er) oud(er)s leven(e) oft dat zij voe(r) de vors(creven)/
vier jaer aflivich wa(r)en dat zij da(n) vand(en) goede(n) acht(er) de vors(creven) huer/
oud(er)s bliven(de) de selve lossinge sculdich sulle(n) sijn en(de) geloeft/
hebbe(n) te doen ende nu(m)m(er)meer d(aer) bij noch neve(n) te come(n) d(aer) e(n)igen/
vand(en) vors(creven) huerd(er) oud(er)s goede v(er)cocht oft beswaert sulle(n) w(or)de(n) de vors(creven)/
lossinge in sal yerst sijn gedaen oft het en sal sijn bij oppe(n)baere(n) wille/
en(de) (con)sente d(er) voirs(creven) bo drie goede(n) ma(n)ne(n) borge(n) voirs(creven) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer