SAL7361, Act: R°32.3 (68 of 503)
Search Act
previous | next
Act R°32.3  
Act
Date: 1467-08-10

Transcription

2019-07-14 by myriam bols
Item de voirs(creven) jouffr(ouwe) heeft den voirs(creven) brief bekint tot dier/
meyni(n)gen dat de voirs(creven) her arndt ende gerardt d(air) mede/
verhalen ende verreycke(n) sulle(n) moege(n) van [aen] alle(n) den goeden/
d(er) voirs(creven) goede(n) jouffr(ouwe) de voirs(creven) so(m)me om d(air) mede te doe(n)/
ende te vorde(re)n des de voirs(creven) jouffr(ouwe) hen mundelinghe/
gelast heeft ende om vand(en) selve(n) lasten gelost te zijne/
ende nae dat de voirs(creven) her ardt ende gerardt voe(r) de/
voirs(creven) jouffr(ouwe) hen te laste va(n) borchtochte(n) onlanx gestelt/
hebben ende ande(re)n reden(en) d(er) voirs(creven) jouffr(ouwe) d(air) toe porren(de)/
Soe betrouwet de selve jouffr(ouwe) hen beyde(n) volcomelijck/
wel dat zij vand(er) selver so(m)men doen sulle(n) tgheen des/
de selve hue(r) lasten gedragen op alsoe oick dat de selve/
jouffr(ouwe) een redelijck testame(n) ter salich(eit) van hue(re)r zielen/
sal moege(n) maken bij consente en(de) bijsijne des voirscr(even)/
her arnts ende gerardt voe(r) hue(re)n p(ro)chiaen oft zijne(n) substituyt/
dat gelijck der voirscr(even) so(m)men van hue(re)n goiden voldaen/
sal werden eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer