SAL7361, Act: R°57.1 (120 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°57.1  
Act
Date: 1467-09-15

Transcription

2019-07-15 by myriam bols
Vander questien ende gescille geport ende verrese(n) tussche(n) henr(icke) pet(er)s/
van meenssele als geleyt naden rechte der stadt van loven(en) tot den/
goeden gheerts vanden bog(ar)de wonen(de) te beckevoirt in deen zijde/
ende den selve(n) gheerde met gheerde zijne(n) sone p(ri)us ema(ncipa)[to] janne/
coenen behuwede sone des voirs(creven) gheerts des vaders voir hem/
ende inden name van janne henricke mathijse pete(re)n laur(eys) wille(m)/
ende goird oic wettighe kindere des voirs(creven) gheerts p(ri)[us] ema(ncipa)[t(orum)]/
absent die hij hier inne gelooft heeft te vervane in dandere/
alse van seke(re)n come(n)scape(n) tussche(n) hen geschiet vande(n) crieckelshage (et)c(etera)/
ende van allen ande(re)n stucken tot den daghe van heden tussche(n)/
hen uuytstaende uytgesceyden vanden ii sacke corens erfflijck/
toebehoiren(de) weyne ramp(ar)t Hebben hen de voirs(creven) p(ar)tien gesubmittert/
ende verbonden in segge(re)n ende vriend(elike) yffene(re)n te wete(n) de voirs(creven)/
jan in willem(me) peters zijne(n) brueder ende jan vander ast ende/
gheert met gheerde zijnen sone ende janne coene(n) inden voirs(creven)/
weyne(n) ramp(ar)t ende (christ)iaen vanden bog(ar)de in sulker vuegen/
dat de segghers informacie genome(n) talle(n) zijden hue(r) uutsp(ra)ke/
d(air) af doen sele(n) voiri scepen(en) van loven(en) tusschen dit en(de) sinte/
denijsmisse naistcomen(de) Promitt(entes) rat(um) Ende oft p(ar)tien segge(re)n/
gebrake (et)c(etera) Ende de voirs(creven) gheert heeft gelooft ter stond wed(er)/
te keere(n) ende den voirs(creven) henr(icke) te leve(re)n alle alsulke vruchte(n)/
als hij met zijne(n) kinde(re)n aenveerdt ende hem ontoeghen moege(n)/
hebben cor(am) colonia marcels sept(embris) xv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer