SAL7361, Act: R°67.1 (147 of 503)
Search Act
previous | next
Act R°67.1  
Act
Date: 1467-10-04

Transcription

2019-07-18 by myriam bols
Item hebben de voirs(creven) p(ar)tien malcande(re)n gelooft en(de) toegeseeght/
dat zij tusschen dit en(de) sinte meertensmesse naestcomen(de) oft ii/
dagen d(air) na ombegrepen alhier comen zullen te loven(en) om/
deen den ande(ren) te voldoene vand(er) coepmantscap vanden/
hove vors(creven) gelegen te rillair dat de vors(creven) cornelis tegen/
den vors(creven) janne gecocht heeft boven den ouder co(m)mer/
dair van voir uutgaende om en(de) voir ix[c] r(ijnse) guld(en) te xx st(uvers)/
tstuc En(de) zoe wanneer de selve jan met sijnen wijve den/
voirs(creven) cornelise vanden vors(creven) goeden na inhouden des chyrografs/
d(air) af zijnde behoirlike vestich(eit) en(de) warantscap voir scepen(en) va(n)/
loven(en) sal hebben gedaen zoe sal de selve cornelis als dan/
ter stont den vors(creven) janne betalen deen helicht vand(er) overbaten/
den ouden co(m)mer en(de) de vors(creven) xxvii r(ijnse) gul(den) en(de) de rente die/
de vors(creven) cornelis na inhout des vors(creven) chyrograefs [op hem nemen moet] afgetoge(n)/
en(de) dand(er) helicht dair af tsint jansmesse baptisten d(air)na/
v(er)volgen(de) Van welker payen de selve cornelis gelooft heeft/
al voir en(de) eer hij de vestich(eit) en(de) guedinge vorg(eruert) aenverde(n)/
sal den vors(creven) janne goede loflike vestich(eit) te setten voir wet/
te bruessel cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer