SAL7361, Act: R°68.4-V°68.1 (150 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°68.4-V°68.1  
Act
Date: 1467-09-28

Transcription

2019-07-19 by myriam bols
Opte questie tusschen janne mailerbe rentmeester van heverle/
in deen zijde en(de) joese de beckere in dande(re) alse van dien dat de/
vors(creven) jan meynde dat de vors(creven) joes hem verantweerdt hadde te/
betalen den chijs van heverle opde goede van vaelbeke desgelix/
van woute(re)n vync en(de) tgodshuys van percke verlopen van twee/
ja(r)en dair af de vors(creven) joes niet meer en kynde dan van
//
eenen jare Es getermijneert en(de) namaels geclaert bijden rait/
vander stat na thonisse dair af aengehoert dat de vors(creven) joes/
gehouden sal zijn den vors(creven) rentmeester vanden vors(creven) chijse van/
twee ja(r)en te voldoen mits quitancie die de rentmeester d(air)/
af sal gheven ende dair af de stad wairheit [van lov(enen)] warant sal/
wezen Actum et declaratum in pleno (con)silio sept(embris) xxviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer