SAL7361, Act: R°78.3-V°78.1 (174 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°78.3-V°78.1  
Act
Date: 1467-11-04

Transcription

2019-07-23 by myriam bols
Item es tusschen den vors(creven) janne blanckart willem(me) pierart en(de)/
gehuysschen ondersproken wart tsake datmen namaels bevonde
//
dat e(n)nige der vors(creven) porceelen voirder oft hoger beco(m)mert wa(r)en/
dan voirgescreven staet dat zij dat malcande(re)n oprichten sullen/
en(de) d(air) af cuelen den ande(re)n elc zijn aendeel na advenant met/
regeeden pe(n)ningen na lantcoep Item is ond(er)sproken oft me(n)/
namaels e(n)ige goede bevonde ongedeilt zijnde vand(er) natue(re)n/
dat dese goede zijn dat zij die in drien geliken deelen/
deylen zullen cor(am) eisd(em) Item is tusschen den selven p(ar)tien/
ondersproken dat inde vertidinge vanden voirs(creven) chijse niet/
begrepen zijn en zullen die chijse die voirmaels gegoet/
zijn tot zeke(re) messen inde kercke van sinte peters te loven(en)/
voir pete(re)n wilen van sinte peters voirs(creven) en(de) zijnen wijve/
gedaen te worden want van dien elc vanden vors(creven) p(ar)tien blijft/
op zijn beloep van rechte cor(am) eisdem
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer