SAL7361, Act: R°8.3 (17 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°8.3  
Act
Date: 1467-07-08

Transcription

2019-06-27 by myriam bols
It(em) mag(ri)te van berlair die wijff is henr(ix) peermans woenen(de)/
inde dorpstrate heeft ontsedt op eene(n) borghe te dage en(de) te/
rechte te comen alsulken drie r(ijnsche) gulden(en) als jacop van duysborch/
hue(r) sculdich is die her peter lenarts prieste(r) in rastem(en)te gedaen/
en(de) beco(m)mert heeft In(de) est fideiussor m(a)g(iste)r joh(ann)es de myerle renu(n)c(ians)/
Et p(ri)ma cor(am) colonia m(ar)cels julii octava
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer