SAL7361, Act: R°8.5 (18 of 503)
Search Act
previous | next
Act R°8.5  
Act
Date: 1467-07-08

Transcription

2019-06-27 by myriam bols
Item jan boedevlas van libbeke heeft geloift laureyse van wynghe/
thien pet(er)s te xviii st(uvers) tstuc sint andriesmisse naistcomen(de) te betale(n)/
t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] hoeve(n) burg(imagistro) julii viii
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer