SAL7361, Act: R°84.1 (187 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°84.1  
Act
Date: 1467-11-12

Transcription

2019-07-25 by myriam bols
It(em) willem busscop in deen zijde ende marc pytoel/
in dande(re) die op heden dach van rechte hadde(n) jege(n) malc/
ande(re)n uut sake van dat de voirs(creven) marck navolgende eene(n)/
vo(n)nisse voirtijts geloepe(n) meynde zijne(n) eedt te doen hebbe(n)/
die dach verstelt tot va(n) hede(n) ov(er) acht dage(n) om alsdan/
te diene(n) alsoe hij op hede(n) gedient soude hebbe(n) cor(am) lye(mingh)[en]/
tymple nethen(en) m(ar)cels oud(erogghe) no(vem)[b(ris)] xii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer