SAL7361, Act: R°85.2 (190 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°85.2  
Act
Date: 1467-11-17

Transcription

2019-11-21 by myriam bols
Na dien dat lijsbeth van hortbeke als geleit tot allen den goeden have/
en(de) erve henricx gheermans geheten vanden hove en(de) jans booten/
voir de so(m)me van twee ryns guld(en) lijftochten staen(de) ten live der vors(creven)/
lijsbetten en(de) barbelen van beringen op heden comen is inde banc/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) versuekende aengesien dat jan/
lonijs sijn scepen(en) brieve van loven(e) d(air) voir hij oic geleit was totten/
goeden des vors(creven) henricx voir ogen niet en brachte inde banc d(air) toe/
hij met vonnissen gewesen was dat men hair houden soude inde/
macht van hue(re)n vors(creven) beleide Soe hebben de vonnissen der scep(enen)/
van loven(e) gewesen datmen der ter manessen smeyers wair/
de vors(creven) jan lonijs voir oghen niet en quame ten opstaen/
smeyers en(de) der scepen(en) dat dan de voirs(creven) lijsbeth met/
hue(re)n voirs(creven) beleide thue(re)r schout behoef zoude mogen/
vortva(r)en p(rese)ntibus omnibus scabinis in scampno dempto/
col(onia) novembris xvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer