SAL7361, Act: R°88.1 (201 of 503)
Search Act
previous | next
Act R°88.1  
Act
Date: 1467-11-24

Transcription

2019-07-28 by myriam bols
It(em) goirt hanckart en(de) goird de cuype(re) metse(r) in p(rese)ncia hebbe(n) v(er)huert/
ende bekint dat verhuert te hebben te wete(n) de vors(creven) goird hanckart/
als mo(m)boir pet(er)kens ende grietkens wettig(er) kinde(re) reyners wilen/
boschman cuyp(er)s en(de) de vors(creven) goird de cuype(re) van sijns selfs ende/
zijns wijfs wegen lodewijke loots van he(re)ntals en(de) lijsbette(n)/
sijne(n) wive een hofstad mett(er) plaetse(n) houden(de) omtri(n)t iiii roiden/
gelic dat beleg(en) es opde(n) steenwech buyte(n) der borchporte(n) tege(n)/
tdrincwat(er) over aen tshe(re)n strate neve(n) den goide(n) vranx van/
dieve(n) Te houde(n) te hebben ende te besitte(n) also langhe alse/
beide de selve gehuyssce(n) leve(n) sele(n) en(de) de lestleven(de) van hen/
leve(n) sal elx jairs d(air)enbynne(n) om en(de) voe(r) thien stuvers/
mo(ne)[te] alle ja(r)e te kers(mis)s(e) te betalen en(de) te loven(en) te leve(re)n te/
wete(n) de twee deel d(air) af den vors(creven) goirde hanckart ende/
tderdel goirde den cuype(re) quol(ibet) ass(ecutu)[m] dair af dierste betali(n)ge/
sijn sal nu te kersmisse naestcomen(de) Met vorweerden dat/
de vors(creven) gehuyssce(n) den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde de vors(creven) goide/
houden selen in goiden state en(de) rep(ar)acien ten mynste(n) also/
wel oft bat dan die nu staen ende bij hen gerep(ar)eert sijn/
ende oic wel ende loflijc houden soe vele vreets als/
zij nu aldair oic verhaven ende gemaict hebben ende/
die goede als alsoe laten sond(er) argelist It(em) [en] selen oic de vors(creven)/
gehuyssce(n) tselve goet niet moige(n) voirt uutgeve(n) noch v(er)hue(re)n/
yeman(de) and(er)s van hue(re)r hant sond(er) wille en(de) (con)sent des vors(creven)/
goirts en(de) goirts ende d(air) Ende ofter van des(er) hue(ri)ngen/
e(n)nigen last oft schade vand(er) stat wegen quame dat de/
vors(creven) gehuyssce(n) den vors(creven) goirde en(de) goirde d(air) af schadeloes/
en(de) costeloes ontheffen en(de) onts ontlaste(n) selen cor(am) roel(ants) ty(m)ple no(vembris) xxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer