SAL7361, Act: R°9.2 (20 of 503)
Search Act
previous | next
Act R°9.2  
Act
Date: 1467-07-08

Transcription

2019-06-29 by myriam bols
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen cond en(de) te wete(n) dat opde(n) dach van heden/
datum van desen voir onse comen zijn in p(ro)pe(re)n p(er)sone(n) de eerweerd(igen)/
he(re)n abt en(de) (con)vent des goidshuys van tongerloe ende hebben gecon/
stitueert gesedt volcome(n) macht p(ro)curacie en(de) auctoriteit geg(even) he(re)n/
janne van beringhe(n) p(ri)este(r) canonic va(n) s(in)[te] pet(er)s te loven(en) wout(ere)n vand(en)/
dijcke en(de) gerard(en) huyghensone aut alt(er)um alle en(de) yegewelke alsulk(en)/
saken questie(n) en(de) gescille(n) alse tvors(creven) goidsh(uys) uutstaen(de) heeft oft nae/
maels uutstaen(de) hebbe(n) soude moge(n) (et)c(etera) in o(mn)i mo(do) utsup(ra) mutat(is) mutan(dis)/
Et addita (con)dicione cu(m) p(otes)tate substituen(di) eod(em) unu(m) vel plures/
q(ui) habebunt eand(em) p(otes)tatem facien(di) exten(dendi) p(ro)curan(di) et p(er)sequen(di)/
qua(m) d(i)c(t)i p(ro)curatores h(abe)nt seu eor(um) alt(er) habet eod(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer