SAL7361, Act: R°96.1 (213 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°96.1  
Act
Date: 1467-12-08

Transcription

2019-08-15 by myriam bols
It(em) walterus vync domicella kath(er)ina de groesbeke eius uxor [do(micel)la] mach/
tildis vander merckden mat(er) d(i)c(t)e do(micel)[le] kath(er)ine do(micel)[la] johanna de groesbeke/
si(mi)l(ite)r eius filia de (con)s(en)su henric(us) uuter helicht dict(us) vand(er) borch eius/
mariti hebbe(n) opgedragen met rechter v(er)thidenissen de woe(n)ni(n)ge/
geheel metten huysen hove(n) wijng(ar)de(n) en(de) allen ande(re)n toebehoirte(n)/
gelege(n) inde nustrate tussce(n) de woeninge wile(n) pet(er)s va(n) wijtvliet/
nu toebehoiren(de) der faculteit van arte(n) streckende van dair acht(er)/
weert tot aenden torre acht(er) d(er) voirs(creven) faculteyte(n) huys ende alsoe/
voirts de veste opwerts tot v(½) boghe ende van dair wederom/
den voirs(creven) wijng(ar)t neder tot aende sale vander woeni(n)gen henricx/
vander borch voirs(creven) Aen welke zale leecht een lang stuc hoofs/
des voirs(creven) wout(er)s goede(n) toebehoiren(de) [hier v(er)tege(n)] ende vanden selve(n) stucke/
hoofs gaende met eenre trappe(n) neder dair nu twee heymelich(eiden)/
staen [d(er) voirs(creven) jouffr(ouwe) macht(ilden)] comende algader aent erve des voirs(creven) henricx tot op een/
scaelgie dairmen op gaet ter recht(er)hand op eene(n) gebroken(en) graet/
tot in een came(r) met i scouwen toebehoiren(de) d(er) voirs(creven) machtilde(n)/
sonder [dat zij] bove(n) d(er) selver came(re)n e(n)nich recht te hebbe mair hoirende/
dat toe der voirs(creven) woeni(n)ge(n) mair tdack van dien moete(n) de voirs(creven)/
machtilt en(de) de besitters d(er) selver woeni(n)ge(n) tewige(n) dage(n) houde(n)/
te geliken coste Op welke scaelgie men va(n) nu voirtaen niet/
setten ty(m)mere(n) noch maken en sal moege(n) dair met dlicht/
vanden huyse oft nedercame(re)n der voirg(eruerde) woeni(n)gen oft oec/
vander coeken(en) des voirs(creven) henricx verdonckert oft gehyndert/
mocht werden in e(n)niger manieren Van welker scaelgien tot/
voir ter strate(n) mette(n) [dat] huyss toebehoirt der voirs(creven) machtilden/
den voirs(creven) p(er)sone(n) bij ordene(n) van rechte hier af uutgewijst zij(n)de/
en(de) onterft want d(aer) inne gegoet en(de) gheerft jorijs de hont/
wijssele(r) der stad van loeven(en) bij manissen en(de) orlove tshe(re)n/
vanden gronde en(de) wijsdo(m)me der scepen(en) van loeven(en) behoud(elic)/
dat de voirs(creven) machtilt vand(er) merckde(n) int voirs(creven) lang stuc hoofs/
sal hebben ende behouden hue(r) vry tocht sond soe lange zij leve(n)/
sal ende niet lange(r) Et sat(isfacere) dicti walt(eri) do(micel)[la] ka(theri)[na] eius/
uxor et machtildis vander merckden [et war(andizare) sub xxvi st(uvers) t(am)q(uam) p(ro)ut] Et p(ri)mi duo/
m(ar)cels oud(erogghe) dec(embris) viii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer