SAL7361, Act: V°1.1 (3 of 504)
Search Act
previous | next
Act V°1.1  
Act
Date: 1467-06-26

Transcription

2019-06-24 by myriam bols
Item jouffruwe katlijne foets dochter wilen jordens heeft/
ontsedt op eenen borghe te dage en(de) te rechte te comen/
alsulken huyshue(r) als jacop van ardevelt claus kersmakers/
knape beslagen hadde aen janne gheerts tynnepotghiete(r)/
voir alsulken actie als de selve jacop seeght te hebben tot/
der vors(creven) jouffr(uwe) uut saken van eenen boeke dat hair moed(er)/
also de selve jacop seeght onder soude hebben Inde e(st)/
fideiussor d(i)c(t)e domicelle kath(er)ina franco mussche et/
p(ri)ma tymple m(ar)cels junii xxvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-21 by Jos Jonckheer