SAL7361, Act: V°103.1 (228 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°103.1  
Act
Date: 1467-12-15

Transcription

2019-07-31 by myriam bols
Item jan beyard sone wijlen mychaels ende katlijne tsarnts ts(er)arts zijn wijf/
hebben gelooft indivisim joesen beyart dat hij tusscen dit en(de) den iiii[den]/
dach van augusto naistcomen(de) co(m)merloes lossen en(de) ontheffen zelen van/
alsulken i(½) peter lijftochten staen(de) ten live wout(er)s vand(er) molen d(air) voe(r) de/
selve wouter borghe is bleve(n) voir den vors(creven) scepen(en) janne met sce gelijc/
scepen(en) brieve van loeven(en) d(air) op gemaict vand(er) daet xiiii[c] lx aug(usti)/
iiii[ta] uutwijsen en(de) beg(ri)pen Hebben voirt geloift dat zij den voirscr(even)/
joesen tot desen in meerd(er) vestich(eit) zullen doen gelove(n) tussce(n) dit en(de)/
liechtmisse naistcomen(de) de pe(n)ninge(n) die comen zullen vand(en) schaer/
houte ende and(er)ssins vand(en) bossche liggen(de) te duysborch neven/
die herstrate dair de vors(creven) katlijne inne woene(n) getocht es om/
hem d(air) met te lossen vand(er) voirs(creven) lijftocht [alsoe dat de selve joes en(de) zijn goede dair met omgepraemt sullen zijn] Hebben noch ghelooft/
dat zij den vors(creven) joesen tusscen dit en(de) xiii misse naestcomen(de) betale(n)/
sullen xxvi stuv(er)s uut saken vand(en) beleide dat [dairmede] de selve joes tot/
des vors(creven) jans goeden geleid es dwelc de selve joes v(er)leeght/
heeft ende al als v(er)eycte schout ende elken t(er)mijn op eenen/
banduyn van eene(n) noble tot ons gened(ichs) he(re)n behoif cor(am) roelants/
ouderogghe decembr(is) xv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer