SAL7361, Act: V°115.4 (250 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°115.4  
Act
Date: 1468-01-09

Transcription

2019-08-04 by myriam bols
It(em) es vorweerde soe wa(n)neer de vors(creven) vestich(eit) voir wet te thiene(n) gelijc/
voe(r) behoirlijc gesciet sal sijn dat dan dese vestich(eit) vanden voirscr(even) so(m)men/
alhier te nyeute zijn sal ende de gelovers d(air) af onbelast bliven eisd(em)
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer