SAL7361, Act: V°115.5 (251 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°115.5  
Act
Date: 1468-01-08

Transcription

2019-08-15 by myriam bols
It(em) de vors(creven) jan van hesbay ter eend(er) zijden ende jan vand(en) hove ter/
ande(re) in p(rese)ncia hebben malcande(re)n quijtgescouwen van allen hantering(en)/
saken stucken eysscen ende gebreken hoedanich die sijn die totte(n) daighe/
toe van heden tusscen hen e(n)nichsins gesciet moigen zijn oft uutgestaen hebbe(n)/
Ende hebben malcande(re)n gelooft d(air) af noch van egheene(n) ande(re)n eysschen stucke(n)/
saken noch gebreke(n) hoedanich zij sijn tussce(n) hen e(n)nichsins tot de(n) daige van hede(n)/
uutstaen(de) aentespreke(n) te moeyen te volge(n) te p(ra)men te hachte(n) te vexe(re)n te houde(n)/
noch te doen hachte(n) volge(n) vexe(re)n moeyen p(ra)men aenspreke(n) noch houde(n) met live oft/
met goede in gheend(er) manie(re)n noch oic tot eene egheend(er) plaetse(n) cor(am)/
neth(enen) col(en) ja(nuarii) viii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer