SAL7361, Act: V°122.3 (265 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°122.3  
Act
Date: 1468-01-18

Transcription

2019-08-15 by myriam bols
Item is vorweerde dat de vors(creven) p(er)sone opden vors(creven) bosch sullen laten staen/
dertich jonge opgaende eyken zoe verre die dair zijn te veinden/
en(de) also vele houts opde grechten datmen ten goeder wijs den selven/
bebreden sal Item zullen de selve p(er)sone den vors(creven) janne blanckart/
te loven(en) leve(re)n met hue(re)n wagen en(de) p(er)den drie voed(er) houts elc/
voed(er) van vier wissen oft van vier hond(er)t mutsarts van des selfs/
janss houte dat hij d(air) and(er)sins sal doen maken van trunceyken/
en(de) opgaende(n) eyken inde stat vanden lijccoepe die de vors(creven) jan blanckart/
op desen coep verleeght heeft Item sullen de vors(creven) p(er)sone tvors(creven) hout/
vand(en) vors(creven) bossche moeten hebben geruympt te uutganc meye/
naestcomen(de) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer