SAL7361, Act: V°124.2 (269 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°124.2  
Act
Date: 1468-01-23

Transcription

2019-08-15 by myriam bols
Item jan van quaderebbe sone wilen wouters die beclaeght en(de) v(er)gicht/
is van janne clissen zijnen swagher heeft gelooft tegen den/
selven janne des vermaent te rechte te comen voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loven(en) en(de) dair te bliven tot den eynde uut en(de) te voldoen/
des vonnislic over hem gewesen sal worden van des de voirs(creven)/
jan hem bethiden(e) mach zijn van haefliker actien en(de) van/
sculden Hier af is borghe jan vand(er) beke henricx sone woenen(de)/
te quarebbe et p(ri)m(us) mits desen sal bliven berusten(de) den wech/
tsint eeuwouts in elseten die de vors(creven) jan clissen vo(n)nisslijc/
op hem gewonnen heeft en(de) oic de voirs(creven) ghichtinge tot dat/
de vors(creven) beclaeghde voldaen sal hebben des zijn swager/
over hem sal connen gewijnnen en(de) des heeft hij ontslagen/
alsulken perde en(de) coren als de vors(creven) clissen hadde doen rasteren/
nethen(en) m(ar)cels januarii xxiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer