SAL7361, Act: V°126.3-R°127.1 (272 of 503)
Search Act
previous | next
Act V°126.3-R°127.1  
Act
Date: 1468-01-28

Transcription

2019-08-07 by myriam bols
It(em) jan van winxele in p(rese)ncia heeft gekint ende gelijdt openbairlijck/
dat hij volcomelic v(er)nuecht es van dien tweelf gul(den) rijd(ers) te xxvi st(uvers)/
tstuc die hem vielen en(de) hij erflic ter quitingen heeft den xxi[te(n)] dach/
van junio anno xiiii[c] lxii aen en(de) op de goede vand(en) royele met/
hue(re)n toebehorte(n) wilen he(re)n wout(er)s van nethen(en) dieme(n) hiet vand(en)/
royele ridders geleg(en) te nethen(en) en(de) d(air) omtri(n)t ende die voirt ten/
selven daige hem vielen aende selve goede vijf jair d(air) nae deen/
dande(r) acht(er)volgen(de) alsoe dat hij van alle verschenend(er) rinte(n) der/
selver tot desen daige toe volcomelic es betaelt Scelden(de) vand(en)/
vors(creven) rinte(n) vand(en) t(er)mijne(n) voe(r)ger(uert) en(de) allen ande(re)n voirleden(en) t(er)/
mijne(n) volcomelic quite de erfgename(n) des vors(creven) he(re)n wouters/
sijn executeurs en(de) alle ande(re) des quitan(cie) behoeven(de) geloven(de)/
hen dair af ne(m)mermeer aen te spreke(n) mair des tegen eene(n) yegelik(en)/
recht warant te sijne en(de) te blive(n) Geloefde voirt de voirs(creven) jan/
van winxele dat hij de vors(creven) erfgename(n) executeurs en(de) alle/
ande(re) interest hebben(de) ongelast houden sal en(de) hen en(de) de vors(creven)/
goede vand(en) royele mett(er) toebehoirte(n) ontheffen van dien vie(re)ndertich/
rinsch(en) gul(den) erflic die den erfgename(n) jans wilen van oppendorp/
vielen aen en(de) op de vors(creven) goede vand(en) royele den elfste(n) dach/
van meye drie jair lanc deen dande(r) acht(er)volgen(de) te weten
//
inden ja(r)en lxiii lxiiii en(de) lxv en(de) oftse van dien drie ja(r)en ende/
paymi(n)ten hier naemaels wordde(n) oft de vors(creven) goede dat/
hijse dair af lasteloes sal houde(n) ende ontheffe(n) cor(am) tymple m(ar)cels/
januar(ii) xxviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer