SAL7361, Act: V°131.1 (278 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°131.1  
Act
Date: 1468-02-06

Transcription

2019-08-13 by myriam bols
Item godfrin baudart van dyoen le mont die beclaeght was van/
janne van wynxen(en) heeft h voir xx rijd(er)s heeft hem als man/
van buyten tegen den vors(creven) janne mits zijnd(er) (con)tumacien vand(er)/
selver clagen verweert p(rese)ntib(us) scabinis in scampno fe(bruarii) vi
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer