SAL7361, Act: V°140.3 (297 of 503)
Search Act
previous | next
Act V°140.3  
Act
Date: 1468-02-15

Transcription

2019-08-11 by myriam bols
Item gort bogart sone wilen willems woenen(de) opde borch/
inde prochie van meerbeke in p(rese)ncia heeft genomen tegen/
janne ouderogge als rentmeester he(re)n weynselijns va(n) ozy ridd(er)s/
een stuc lants gelegen ter plaetsen geheten houwe grecht inde/
p(ro)chie van eversberge houden(de) omtrent vii dachmalen tussche(n)/
d(er) weduwen ottens wilen van hoeghstrate(n) op deen zijde en(de)/
den goeden d(er) kynde(re)n van montenake op dande(re) Te houden/
te hebben en(de) te wynne(n) van half merte naestcomen(de) eene(n)/
t(er)mijn van xii ja(r)en elx jars dae(re)nbynnen om en(de) voir seve(n)/
halste(re)n rox goet en(de) payabel d(er) maten van loven(en) met/
wanne en(de) vede(re)n wel bereit tsint andriesmesse apostels/
te betalen en(de) te loven(en) te leve(re)n den vors(creven) [he(r)] janne [aut] quolib(et)/
ass(ecutu)[m] Item es vorweerde dat de vors(creven) wynne tvors(creven)/
lant bynne(n) den voirs(creven) t(er)mijne jairlix wynne(n) werven en(de)/
mesten sal wel en(de) loflic ten behoirliken t(er)m tijde gelijc/
reengenoten boven en(de) beneden en(de) tsijne(n) afscheiden sal/
hijt geheel laten Item en mach de vors(creven) wynne bynne(n)/
den lesten drie ja(r)en tvors(creven) lant [niet] hoervruchten En(de) dese/
vorweerden cor(am) col(en) m(ar)cels fe(bruarii) xv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer