SAL7361, Act: V°148.1 (315 of 503)
Search Act
previous | next
Act V°148.1  
Act
Date: 1468-02-23

Transcription

2019-08-11 by myriam bols
It(em) arnd papmans die als man van buyte(n) beclaicht was van ja(n)ne/
joerdens oic va(n) buyte(n) voir x rijders dair af den dach van rechte op/
heden diende Es vander selver clachten bij vo(n)nisse van scepen(en) va(n) loven(en)/
mits der (con)tu(m)acien des vors(creven) jans die selve voir oogen niet en qua(m) verweert/
gewijst cor(am) scabinis in sca(m)pno februarii xxiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer