SAL7361, Act: V°182.2-R°183.1 (383 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°182.2-R°183.1  
Act
Date: 1468-03-30

Transcription

2019-08-29 by myriam bols
Item vanden stoote die is tusschen janne pep(er) en(de) henricke van/
bovenrode als momboe(re)n vanden heyligengheest van sinte peters/
rode in deen zijde ende arnt de briede(re) met janne de hane in/
dande(re) hebben hen verbonden in janne marcels en(de) arnde de
//
mu(n)te(re) in sulker vuegen dat de voirs(creven) momboirs hue(r) aensprake/
overgheven sullen bynnen viii dagen dair naestcomen(de) in/
gescrifte der wederp(ar)tien dair op dand(er) p(ar)tie hue(r) v(er)ant/
weerden overgeven sullen bynnen viii dagen dair na/
en(de) dae(re)nteynden sullen de seggers die sake overhoe(re)n/
en(de) thoenesse op dats behoeft ten coste van ongeliken en(de)/
hue(r) uutsprake dair af doen bynnen xiiii nachten d(air)/
na v(er)volgen(de) Promitten(tes) rat(um) en(de) oft p(ar)tien segge(re) ghebrake/
dat zij in die stat ande(re) sullen nemen gelike tymple/
ouderogghe m(ar)cii xxx
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer