SAL7361, Act: V°185.1 (391 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°185.1  
Act
Date: 1468-04-05

Transcription

2019-08-27 by myriam bols
It(em) jouffr(ouwe) mag(rie)te roelants wed(uwe) joes wile(n) absoloens in p(rese)ncia/
heeft gekint ende gelijt openbaerlijc gehave(n) te hebben en(de)/
ontfangen vande(n) edele(n) en(de) moegen(den) jonch(e)r(e)n ja(n)ne greve te/
nassouwen te scare(n)bruggen he(re)n te heynsb(er)ge leeu(wen)be(r)ge te/
diest te zichen(en) (et)c(etera) bij handen mathijs vande(n) rode rintmeester/
des voirs(creven) jonch(e)r(e)n jans inde(n) voirs(creven) lande van dieste de so(m)me/
van hondert xiiii(½) r(ijnse) guld(en) i st(uver) en(de) vi mit(en) va(n) dien ii[c]/
lv(½) r(ijnse) guld(en) i st(uver) vi mit(en) erflik(er) rinten die de voirs(creven) jouffr(ouwe)/
mag(rie)te en(de) jonch(e)r jacop greve te salmen jaerl(ijx) en(de) erflijc/
houden(de) zijn op de goede chise en(de) pachte des voirs(creven) jonch(eren) jans/
bescr(even) in zekere scepen(en) bri(even) va(n) loeven(en) d(air) op gemaect te tween/
t(er)mijne(n) te wete(n) deen helicht te bamisse en(de) dand(er) helicht te/
paesschen en(de) dit vande(n) t(er)mijne(n) van paessche(n) en(de) sint bamisse/
beyde int jaer xiiii[c] lxvi Bekinnen(de) hue(r) de voirs(creven) jouffr(ouwe)/
mag(rie)te vande voirs(creven) tween t(er)mijne(n) en(de) alle(n) ande(re)n voirleden(en)/
t(er)mijne(n) volcomelijc quite genoech gedaen scelden(de) d(air) af quite/
de(n) voirs(creven) jonch(e)r ja(n)ne zijne(n) voirs(creven) rintm(eester) en(de) alle ande(re)/
des q(ui)t(ancie) behoeven(de) cor(am) roelants oud(erogghe) ap(ri)lis v[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer