SAL7361, Act: V°185.4 (392 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°185.4  
Act
Date: 1468-04-05

Transcription

2019-08-27 by myriam bols
Item henric demons geheten mailcorps in deen zijde en(de) massart va(n) warna(n)t/
in dande(re) in p(rese)ncia hebben overgegeven dat de sake van gescille van gedinge/
hangen(de) voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) tusschen hen van sekerder erflich(eit)/
gelegen tyncourt en(de) al dat dair aen cleeft vortaen gevolght sal/
worden inden hove en(de) inde banc dairse gelegen sijn om aldair/
recht te plegen te gheven ende te nemen P(rese)ntib(us) pynnock/
tymple ouderogge aprilis v
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer