SAL7361, Act: V°187.2 (394 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°187.2  
Act
Date: 1468-03-29

Transcription

2019-08-28 by myriam bols
Van dat henric de mont gehete(n) malcorps hem inde(n) rechte/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) gepijnt hadde aen te spreke(n)/
massard de warnant om zeke(re) gescille die geweest zijn/
tusscen tgoidshuys van sinte laureys bij luydic en(de) de(n) voirscr(even)/
massart van zeke(re)n goeden omtrint yncourt gelege(n) en(de) de voirs(creven)/
henr(ic) midts p(ro)cur(acien) die hij bracht vande(n) abt des voirs(creven) goidsh(uys)/
gemaect en(de) gepass(eer)t voir scepen(en) va(n) luydick va(n) int jair/
xiiii[c] lx en(de) die oec soe volcomelijc niet en sprake(n) dat/
in rechte genoech was Soe w(er)t midts de(n) wed(er)legge(n) des/
voirs(creven) massarts hier op bij scepen(en) van loeven(en) gewesen dat de/
p(ro)cu(ra)cie des voirs(creven) henr(ix) niet genoech en wa(r)e cor(am) o(mn)ib(us)/
scab(inis) m(ar)cii xxix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer