SAL7361, Act: V°195.1 (407 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°195.1  
Act
Date: 1468-04-11

Transcription

2020-07-10 by myriam bols
It(em) mathijs van craesbeke willem van craesbeke pet(er)s sone was/
ende jan van scolant sone wout(er)s alle uuyt(er) p(ro)chien sinte m(er)tens/
tielt hebben gelooft ind(ivisim) m(ijn) hee(re) den proost van ghempe en(de) albrechte/
tants aut alt(er)i alse van tsestich opgaender eycken getekent met/
eene(n) kyppe staende inde p(ro)chie va(n) nurode in dwinhof d aldair/
de(n) selve(n) godsh(uys) toebehoiren(de) de so(m)me van vie(re)ntseve(n)tich crone(n)/
d(er) mu(n)te(n) (et)c(etera) oft xxv st(uvers) mo(nete) voe(r) elke oft de w(eer)de d(air)af in/
ande(re)n goede(n) ghelde nae dordina(n)cie vande(n) lande voe(r) elke d(er) voirs(creven)/
crone(n) ge(re)kent Te weten(e) tderdel d(air)af tsintjansmesse bap(tis)[te(n)] naistc(omende)/
tderdel d(air)af te bamisse d(air) nae staphants volgen(de) ende dleste/
derdel te kersmesse dat dair nae ter stont volge(n) sal te betale(n)/
quol(ibet) ass(ecutu)[m] Met vorw(er)de(n) dat alle tselve hout by(n)ne(n) eenen/
jaire
tussche(n) dit en(de) den xvii[te(n)] dach va(n) m(er)te naistcomen(de)/
geheelijck vande(n) voirs(creven) gronde gheruymt sal moete(n) wese(n) cor(am)/
tymple m(ar)cels ap(ri)lis xi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer