SAL7361, Act: V°22.2-R°23.1 (53 of 504)
Search Act
previous | next
Act V°22.2-R°23.1  
Act
Date: 1467-07-21

Transcription

2019-07-07 by myriam bols
Dit zijn de goede/
Item inden yersten een huys en(de) hof gelegen in daelhem inde/
prochie van wynge tusschen [vacat]
//
Item een dachmale [lants] gelegen opt houweyerbloc tusschen/
[vacat] Item eenen bogart geheten derspont
//
bogart gelegelen [vacat] Item/
tderdel van eender boend(er) lants vanden pittenbloc gelegen/
[vacat] Item vi bedden/
Item ii scrijnen Item ii ketelen Item eenen eren pot Item ii pa(n)ne(n)/
Item een pert Item eene(n) wagen Item een eeghde Item een/
ploech en(de) een scappree Item tcoren van ii dachmalen lants
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer