SAL7361, Act: V°222.3 (470 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°222.3  
Act
Date: 1468-05-27

Transcription

2019-11-18 by myriam bols
Item es den vors(creven) bekinbrief bekint te dier meyni(n)gen dat hij/
bliven sal onder scepen(en) va(n) lov(ene) en(de) om deswille dat de vorscr(even)/
gerart voir den vors(creven) pete(re)n op heden gelic vors(creven) is borge is/
bleve(n) voir de vors(creven) iiii riid(er)s inden gevalle oft de selve/
peter de vors(creven) iiii rijd(er)s bynnen eene(n) jare naestcomen(de)/
niet af en queet en(de) den vors(creven) gerarde en loste [mar d(aer) af last hadde oft crege] dat de/
selve gerardt op dat hem gelieft dan metten selve(n) brieve/
totter lossingen vors(creven) sal mogen wercken na dat djaer v(er)streken/
sal wesen ende anders niet Ende de vors(creven) gerart van/
des vors(creven) is geloft zijnde salme(n) dan den vors(creven) brief te/
nyeute doen en(de) a(n)nichile(re)n cor(am) roelants tymple maii xxvii
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Jos Jonckheer